Termeni si conditii

Site-ul www.magazincursurionline.com este administrat de S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L cu sediul social pe Bl Revolutiei Arad Plaza nr. 52-54, Arad, având codul de înregistrare fiscal 40167297, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2/ 1903/2018.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L. poate modifica oricând aceste prevederi, fără o notificare prealabilă.

1. Informații personale

Furnizarea serviciilor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, sexul, data nașterii, număr de telefon/fax, adresa (domiciliu/reședinta), e-mail.

Informațiile furnizate trebuie să fie corecte, exacte și complete. Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa și alte informații utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați meniul "Date personale" din "Contul meu". Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor.

Atunci când vă creați un cont pe www.magazincursurionline.ro, veți primi comunicări comerciale din partea noastră doar în măsura în care v-ați dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către client.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea clienților privind situația contului lor, informarea privind evoluția și starea comenzilor.

Completarea formularelor de pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L și cu utilizarea și prelucrarea datelor de către aceasta.

Vă sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Aveți dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Puteți solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L.

Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și a parolei sale.

Dacă vom constata ca datele introduse nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau dezactiva contul dumneavoastră.

2. Copyright

S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L. declară pe propria răspundere faptul că întreg conținutul site-ului www.magazincursurionline.ro este original și că toate resursele folosite (imagini de produs, specificații, video, text etc.) sunt folosite cu acceptul sursei (producători, furnizor etc.), fără să încalce legea dreptului de autor.

Întregul conținut al site-ului www.magazincursurionline.ro - Videourile, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date - sunt proprietatea S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L. și a furnizorilor săi și sunt apărate de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

Este interzisa instrainarea, comercializarea sau alta folosire a cotinutului video decat cea proprie a materialului achizitionat!

Folosirea fără acordul S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus va fi pedepsită conform legilor în vigoare.

Pentru raportarea oricăror cazuri de încălcare a drepturilor de autor vă punem la dispoziție adresa de e-mail officecreativeacademy@gmail.com.

3. Accesul la site

S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L. garantează oricărui utilizator accesul în interes personal pe site-ul www.magazincursurionline.ro

S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L. declară pe proprie răspundere că interzice în mod explicit și va interzice prin orice mijloace tehnice și legale aflate la dispoziția sa:

· descărcarea sau modificarea parțială sau integrală a site-ului www.magazincursurionline.ro,

· reproducerea parțială sau integrală a site-ului, copierea, vinderea sau exploatarea informațiilor din site în orice manieră, în scopuri comerciale sau contrare oricăror interese ale S.C. AL CREATIVE TRAINER S.R.L., proprietarul de drept și de fapt al site-ului www.magazincursurionline.ro.

ORICE ÎNCERCARE DE PIRATARE/COPIERE/COMERCIALIZARE A CONTINUTULUI VIDEO de pe www.magazincursurionline.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.magazincursurionline.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.magazincursurionline.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA LEGALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI www.magazincursurionline.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL www.magazincursurionline.ro, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.magazincursurionline.ro ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA LEGALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.